Preise

Preise

GRUPPENKURSE STANDARD-KURS
2 Unterrichtsstunden/Woche
PLUS-KURS
4 Unterrichtsstunden/Woche
SUPERPLUS-KURS
6 Unterrichtsstunden/Woche
3 – 5 Teilnehmer 75,- Euro/Monat 145,- Euro/Monat 225,- Euro/Monat

Preise pro Teilnehmer und Monat (1 Monat umfasst 4 Unterrichtswochen)

INTENSIVKURSE MINI-KURS

2 Unterrichtsstunden/Tag

NORMAL-KURS

4 Unterrichtsstunden/Tag

MAXI-KURS

6 Unterrichtsstunden/Tag

1 Teilnehmer 320,- Euro/Woche 640,- Euro/Woche 900,- Euro/Woche
2 Teilnehmer 160,- Euro/Woche 320,- Euro/Woche 480,- Euro/Woche
3 – 5 Teilnehmer 99,- Euro/Woche 199,- Euro/Woche 298,- Euro/Woche

Preise pro Teilnehmer und Woche (1 Woche umfasst 5 Unterrichtstage)

INTENSIVKURSE

Deutsch für Ausländer

MINI-KURS

2 Unterrichtsstunden/Tag

NORMAL-KURS

3 Unterrichtsstunden/Tag

MAXI-KURS

4 Unterrichtsstunden/Tag

6- 8 Teilnehmer 70,- Euro 105,- Euro 140,- Euro

Preise pro Teilnehmer und Woche (1 Woche umfasst 5 Unterrichtstage)

EINZELUNTERRICHT 10 Unterrichtsstunden 30 Unterrichtsstunden 50 Unterrichtsstunden
1 Teilnehmer 340,- Euro 960,- Euro 1500,- Euro
2 Teilnehmer 170,- Euro 480,- Euro 750,- Euro